Hva kan barna finne på på Nordseter?

Her er det masse å finne på ute i naturen,  men noen ganger kan barna trenge litt hjelp av de voksne for å komme i gang med leken. Og det aller viktigste – barna setter pris på å ha med voksne i leken! Så her er noen forslag til hva som kan gjøre ferien morsommere basert på hva naturen har å tilby på Nordseter.

Lag en bondegård av kongler.
Grankongler er fine kyr når man setter bein på dem. Del ei tynn grein i fire korte biter (eller bruk fyrstikker) og stikk dem inn mellom skjellene på konglen slik at den står. Av furukongler kan man lage sauer og griser, og finner man svartkongler, kan man lage høner, katter og andre små dyr. Slik kan man skape en hel bondegård med hus og gjerder av greiner, steiner og bark.

Finne flest mulige ting/planter osv som begynner på «S» eller «B»
Dette kan gjøres både som en lagkonkurranse og individuelt. Hvert lag (eller barn) skal finne naturmaterialer som begynner på «S» eller «B». Hvem har klart å samle flest på 5 minutter?

Barkebåtrace på bekkene ved Sandbakken eller Nevelvann
Barkebåt lages av barken på gamle gran eller furutrær. Spikk til båtfasong og fest en pinne til mast og et blad til seil. En pinne eller spiker i bunnen utgjør kjølen. Vind og strøm og litt flaks bestemmer hvilken båt som kommer først i mål.  Det er også gøy å kappes om hvem som får sin grein eller trebit først over på den andre siden av brua. Stå på den ene siden av brua og slipp hver deres trepinne ned i elva. Løp så over på den andre siden for å se hvilken pinne som kommer først frem.

Fiskesprett på Nevelvann eller Reinsvann
Det å kaste en flat liten stein utover vannflaten slik at den spretter bortover kalles også å kaste «smutt».
Her gjelder det å øve inn ferdigheten, så kan man konkurrere om hvem som får til flest sprett/smutt.

Mimeleker
Mange barn synes det er gøy å mime et dyr. Hvert enkelt barn står fram for de andre og mimer, og så skal de andre gjette hvilket dyr det er. Denne leken egner seg godt for inndeling i to lag: Et lag mimer det samme dyret mens det andre laget gjetter. Skal leken ha skikkelig preg av konkurranse, kan man jo ta tiden på gjettingen.

Natursti
Ved tilrettelegging av en natursti må man ta utgangspunkt i barnas alder, årstiden, området den skal foregå i og om det skal fokuseres på spesielle tema.
Selv små barn kan ha glede av å være med på natursti. Oppgavene kan for eksempel være:
Finn et insekt som ikke er maur
Finn to blomster/bær (ulike sorter)
Finn tre ulike blader
Finn fire kongler/skjell/sneglehus
Finn fem ulike steiner (knudrete, runde, flate, osv.)
Finn seks kvister fra ulike trær osv.

Et diplom er stas å få som bevis på at alle oppgavene er besvart - snakk med oss i resepsjonen, så fikser vi det.

Etter turen venter lekeområdene ved hyttene og leilighetene. Vi har baller, bandy utstyr m.m. til utlån i resepsjonen