Det er mange gode muligheter for fisking på Nordseter.
De gode fiskeplassene er lett tilgjengelig med bil og det er gode parkeringsmuligheter. Noen av stedene er HC tilpasset.
Området er variert og består av skog, myrer, vann og fjell.
Det finnes ørret i nesten alle vann. Ellers er det sik, abbor og gjedde.

Vi selger fiskekort i resepsjonen eller på online på Inatur:

Døgnkort kr 75,00
3 Døgns kort kr 140

Fiskeregler
Adgang til å fiske for alle som har løst fiskekort. Fiske med stang er tillatt i alle vatn og elver f.o.m. 01.01 t.o.m. 31.12.
Fredningssoner: Nord-Mesna fra reguleringsdam til Danielsflø og fiskerennene ved utløpet av Reinsvatn og Melsjøen. Fiske fra båt er ikke tillatt i Landedemmen, Abbortjern, Matfartjern, Agntjern, Koltjern og Reinsvatn.
Bellyboat er tillatt på Abbortjern som et prøveprosjekt 
Isfiske med håndsnøre og abborfiske med ruser er tillatt i Melsjøen, Mjogsjøen, Matfartjern, Agntjern, Koltjern, Vesletjern, Avskåkån og Nord-Mesna. I Nord-Mesna gjelder fiskereglene for Ringsaker Jakt- og Fiskeområde. Fiske i Mesnaelva er tillatt hele året nedenfor Øvstdalsfossen.
Gratis fiske for barn under 16 år, jfr § 18 i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv.


Gode fisketips fra Gunnar som er ekspert på Nordseter og fiske:
Spinner, sluk, mark og flue.
Panther Martin og Sølvkroken Special er gode fiskefangere.
Europea 12an og Sreaking Caddies har vist seg effektive.
Tradisjonelle fluer som Olsen, March Brown har også god fangststatistikk.
Prøv også fluedupp og mark med lett søkke !

Skitt fiske - hilsen jentene på Lillehammer Fjellstue