Denne turen er laget av DNT Lillehammer, og har utgangspunt fra Pellestova. Hit kan man kjøre bil, gå eller sykle fra Nordseter. Det er parkeringplass både for bil og sykkel her.  F

Fra Pellestova opp til første topp som er Hafjell 1065 moh. Fra toppen går du litt tilbake i retning Pellestova før du tar sti bratt ned lia til den store parkeringsplassen ved Ilsetra. 

Herfra går T-merket sti til Slåseterfjell 1064 moh og videre til toppen av Nevelfjell 1089 moh som er den høyeste toppen på turen. Ta deg tid til å nyte utsikten og skriv deg inn i turboka som henger på hytteveggen, før du går hovedstien ned Nevelåsen og gjennom hyttefeltet. 

Kryss bilvegen ved parkeringsplass merket Nevelåsen og følg sti opp bakken til toppen av Ytre Nysæterhøgda 959 moh. Følg sti merket med plastbånd langs åsryggen. Du vil ha fin utsikt til Lomtjernet på høyre hånd før du svinger til venstre ned mot Nysætra. 

Ved Nysætra kommer du inn på Mellsjøvegen. Ta til høyre og følg vegen ca. 100 m før du svinger til venstre inn på hyttevegen Indre Nysæterhøgda. Følg vegen og deretter sti gjennom hyttefeltet ned til Ytre Reina. Gå over brua ved utløpet av Reinsvatnet. Ca. 100 m opp i bakken tar du til venstre og følger merka sti til Indre Reina. Ved Indre Reina kommer du inn på Pellevegen som følges ca. 250 m før stien tar av opp bakken mot Kriksfjell. 

Følg stien til toppen av Kriksfjell 1052 moh. Fra toppen er det merket en snarveg ned til hovedstien som følges nordover mot Venåsene. Etter en knapp kilometer kommer du til et stikryss. Ta skarpt til venstre på stien som er skiltet i retning Hitfjell. Følg sti til toppen på Hitfjell 1083 moh, der det er satt opp bord med benker.

Fortsett hovedstien fra toppen og følg deretter en sti merket med plastbånd til høyre ned lia og ned til Rondanestien. Følg denne stien og gå over ei klopplagt myr. Noen få meter etter kloppene tar du av til venstre fra stien der det er merket opp sti opp til varden på Veslefjell 1051 moh. Dette er siste topp på turen. 

Gå tilbake til du kommer inn på T-stien fra Djupslia og følg denne. Du går forbi stikrysset til Hitfjell og stikrysset til Reinsfjell før du kommer ned på Pellevegen. Kryss vegen og gå stien ned rundt Malmtjønnet og videre opp til Pellestova. 

Info og kart er hentet fra DNT Lillehammer

kart 7 fjellsturen Nordseter